Terug naar overzicht

Gebouwen maken met een langdurige meerwaarde, dat is ons dagelijks motto.

25 september 2019
Gebouwen maken met een langdurige meerwaarde, dat is ons dagelijks motto.

Atelier in een oud kerkgebouw

 

“Het kerkgebouw waar ons bureau gevestigd is, maakte rond 1900 deel uit van de allereerste bouwfase van de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Het begon letterlijk midden in een weiland. Het complex van kerk, pastorie, parochiehuis, zusterhuis en de jongens- en meisjesscholen vormden een belangrijk sociaal maatschappelijk steunpunt in de wijk en zorgde voor aantrekkingskracht. Toen in 1998 dan ook, vanwege zeer veel achterstallig onderhoud, er totale sloop werd overwogen, ontstonden diverse  buurtacties voor het behoud van het kerkgebouw. Naar aanleiding daarvan heeft AGNOVA een plan gemaakt voor herverkaveling van de kerk. Door de toevoeging van commerciële functies waren er ook de financiële middelen om de kerk te renoveren. Het is een twee onder één kap kerk geworden met een kerkzaal voor 400 gelovigen in plaats van 1200 aan één zijde en het atelier voor AGNOVA en creatieve werkruimte voor o.a. een multimediabedrijf dat events organiseert met het thema de Dynamische Stedelijke Omgeving aan de andere zijde. Ieder gelegen aan een eigen straat. Het is eigenlijk best bijzonder dat een deel van de kerk nog de originele functie kent. Dat kom je niet vaak tegen zo’n twee onder één kap.

Als het ingewikkeld wordt, wordt het interessant

Op deze bijzondere plek werkt AGNOVA met een team van 27 bevlogen creatievelingen aan projecten door heel Nederland. Naast woningbouwprojecten wordt er bij AGNOVA sinds de crisis gewerkt aan een veel breder palet van opdrachten; in de zorg, transformaties en functieveranderingen, verduurzaming en andere levensduur verlengende ingrepen.  Hoe ingewikkelder hoe interessanter, dat houdt ons scherp en het werk leuk!

Transformatie bedrijventerrein De Hoef

Een van de mooie transformatieprojecten waar AGNOVA zich al lange tijd als huisarchitect voor inspant, is de transformatie van het monofunctionele jaren ’80 bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort naar een Multifunctionele levendige Campus. Waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt en waar “Beweging” het motto is. Door verdichting alleen kunnen er wel 3000 woningen toegevoegd worden in dit prachtige gebied met veel water en groen. Met de omvorming van leegstaande kantoren en bedrijfshallen tot SOMT University Campus (vanaf 2005) hebben wij aan de wieg gestaan van deze transformatie waarvoor wij geen plan maar een “visie” hebben geformuleerd. De “visie” is omarmd door de gemeente Amersfoort en op 4 september 2019 is het ontwikkelkader vastgesteld. Overheden werken samen met ontwikkelaars, corporaties en gebouweigenaren aan de realisatie van De Nieuwe Hoef (DNH!) Naast de faculteitsgebouwen voor SOMT University Campus werkt AGNOVA op De Hoef aan de transformatie van een aantal kantoorgebouwen en de verdichting van de betreffende kantoorkavels. Bij elkaar zo’n 600 woningen.

‘Levensverlengende behandeling’ van kerken

Sinds de transformatie van de eigen kerk van AGNOVA zijn er continu kerkprojecten waaraan gewerkt wordt, vaak rijks- en gemeentelijke monumenten. Op Ameland is een kerk getransformeerd naar hotel-suites. In Apeldoorn werken we aan het ontwerp van senioren-woonconcept in een monumentale kerk. En een jong kerkmonument in Amersfoort wordt momenteel getransformeerd naar een aantal unieke woningen met onder meer een Torenwoning en een Kerkzaal woning. Een ‘levensverlengende behandeling’ voor monumenten. Meer circulair dan dit kan niet !

Hoe kan de gebruiker comfortabel wonen en werken?

“Onze visie op transformatie? Heb je even?” zegt Derk-Jan Huisman gekscherend. “Het komt er in het kort op neer dat transformatie alleen relevant is als de meerwaarde die daarvoor nodig is al in het gebouw of in het gebied aanwezig zijn. Voorbeeld: Voor een kantoorgebouw uit de jaren ’80 van lage kwaliteit, met geminimaliseerde verdiepingshoogtes is moeilijk een tweede leven te bedenken. Eigenlijk moeten dit soort gebouwen niet meer gemaakt worden. Daarentegen kan een kantoorgebouw dat gebouwd is in de jaren ’70 vaak wel langer mee.  Vanwege de aanwezige overmaat bijvoorbeeld. De naar 180 woningen getransformeerde Anchor Brewery naast Tower Bridge, waaraan ik ontworpen heb toen ik in Londen werkte, is voor mij nog steeds het ultieme voorbeeld van hergebruik. Uiteindelijk is het meest belangrijk hoe de gebruiker comfortabel en veilig kan wonen en werken, nu en in de toekomst.

Nieuwe partijen die traditionele verdienmodel op zijn kop zetten

Niet ontwerpen voor het moment van de dag, maar dynamische gebouwen maken met een langdurige flexibele meerwaarde. Daar zijn wij sterk mee bezig bij AGNOVA.

Daarom pioniert AGNOVA ook samen met anderen in nieuwe manieren van bouwen; zoals pre-fab- en modulair bouwen. Off-site bouwen onder ideale omstandigheden en op locatie assembleren. Zodanig dat het ook weer uit elkaar kan. Dan kom je dus ook heel andere partijen tegen in de markt. Bedrijven met een IT achtergrond, die huizen maken alsof het een koffie automaat of auto is. Met las- en snijrobots die 24 uur doorgaan. Heel fascinerend vinden wij dat bij AGNOVA. Deze nieuwe partijen zetten ook het traditioneel verdienmodel op zijn kop met een aanzienlijke prijsreductie van 25%.

Stadswijk als camping

Stadswijk als camping

 

Met een verre blik in de toekomst zie ik de dynamische multifunctionele stadswijk als een reuze camping. Omdat gebouwen zijn te verplaatsen, zet je je huis op een vrachtwagen als je na een aantal jaren van woonomgeving wilt wisselen. Klinkt misschien als een utopie maar zo is de Rechtbank Amsterdam (5.400m2 in meerdere lagen) demontabel gebouwd om na 5 jaar te worden gedemonteerd en ge-re-assembleerd op een andere Noord Hollandse locatie."

“Het gebouw van de toekomst is goed aanpasbaar ontworpen en biedt de mogelijkheid tot continu veranderend gebruik door steeds andere gebruikers op steeds andere locaties”.

Naar de website van AGNOVA.