Terug naar overzicht

Geen stenen stapelen zonder blik!

27 juli 2017

Bij transformatie van gebouwen of zelfs hele gebieden lopen initiatiefnemers en gemeente vaak op tegen de traditionele parkeereisen. Die staan vaak mooie ontwikkelingen in de weg.

En tegelijkertijd staat een deel van de parkeergarages bij nieuwe woonprojecten in Amsterdam (en ook in andere grote steden) leeg. Zonde van de ruimte, de ontwikkeling, zonde van het geld. Dat moet toch anders kunnen! Maar hoe?

Hoe langer hoe meer mensen – vooral in de steden – hebben geen auto. Ze gebruiken de fiets, het OV of een ‘deel’-auto. Met die tendens lijken de landelijke normen van het CROW geen rekening te houden en het gemeentelijk beleid verandert vaak niet snel genoeg om in te spelen op die nieuwe ontwikkelingen.

Natuurlijk, in het bestemmingsplan mag worden bepaald welke parkeernorm (aantal parkeerplaatsen per woning of andere functie) gerealiseerd moet worden, maar zo’n norm moet dan wel ergens op gebaseerd zijn. Dat kan op ervaringen, onderzoek of landelijke normen, maar een heldere onderbouwing is nodig om de norm ‘Raad van State-proof’ te maken. Naarmate de afwijking van gebruikelijke landelijke normen (zoals CROW) groter is, neemt ook de eis van voldoende onderbouwing / onderzoek toe. En dergelijk onderzoek ontbreekt vaak nog. Wat is dan de oplossing?

De oplossing is een zogenaamde 'dynamische parkeerregeling'. Recent is in bestemmingsplan Buiksloterham 4e Herziening zo'n regeling opgenomen.

De regeling bestaat uit:

  • Een lage norm (lager dan CROW)
  • Een verplichting om vóór het vaststellen van het bestemmingsplan een zogenaamde ‘nulmeting’ te doen
    • hoeveel auto’s staan er geparkeerd in het gebied voor de ontwikkeling; bezettingsgraad-onderzoek oftewel: wat is de parkeerdruk?
  • Een verplichting om een jaar ná het realiseren van het plan opnieuw onderzoek te doen
    • op die wijze kan worden gecontroleerd of de parkeerdruk is toegenomen; uiteraard kan dat ook tussentijds.
  • De verplichting om alsnog parkeerplaatsen bij te maken als de parkeerdruk te hoog is (objectieve normen) én
  • De doorlegging van die verplichting in de verschillende omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen en andere functies.

Uiteraard is van belang dat ruimte om extra parkeren mogelijk te maken aanwezig is, zodat een eventuele extra eis ook uitvoerbaar is. In dit geval worden de parkeergarages zo gebouwd dat er een extra laag op gemaakt kan worden. De dynamische parkeerregeling past daarmee in een steeds toenemende behoefte om meer organisch te bouwen en bij het afnemende gebruik van de auto.

Daarmee is de dynamische parkeerregeling een in de ruimtelijk ordening geborgde flexibele oplossing in een dynamische tijd. Nu nog een mooie regeling over fietsparkeren, deelauto’s etc. … maar daarover meer in een volgende blog!