Terug naar overzicht

Hoogvliegers van de NRP Academie: alumnus Rosi de Kok

16 oktober 2020
Hoogvliegers van de NRP Academie: alumnus Rosi de Kok

NRP Academie heeft na 7 leergangen inmiddels 143 alumni, stuk voor stuk professionals uit de volle breedte van de vastgoedsector. In de vijfdelige serie ‘Hoogvliegers’ gaan we steeds met een alumnus in gesprek om te kijken hoe het hem of haar tegenwoordig vergaat. Waar staan ze nu en wat heeft de NRP Academie hen gebracht? We trappen af met Rosi de Kok. Rosi is senior adviseur Erfgoed bij NRP Partner The Missing Link en daarnaast bestuurslid NRP Forum bij NRP. Toen ze de NRP Academie in 2016-2017 volgde, was ze integraal ontwerpleider bij NRP Partner ABT.

Hoe ben je destijds bij de NRP Academie terechtgekomen?

Drie jaar geleden werkte ik bij ABT, actief partner van NRP. ABT levert altijd gastdocenten aan de NRP Academie en het is ook de intentie van de organisatie om iedere twee jaar iemand naar de academie te sturen. Er wordt uiteraard altijd goed gekeken wie daarvoor de meest geschikte persoon is. Voorwaarde is in ieder geval dat iemand interdisciplinair werkt. Ik was destijds integraal ontwerpleider met als specialisme bestaande bouw, dus ik was de gelukkige. Het was wel een intensieve periode, want ik was niet alleen net in dienst bij ABT, maar ik had ook jonge kinderen. Maar ik zag het volgen van de NRP Academie als een mooie uitdaging. Ik ben opgeleid als architect en had me de eerste jaren bij ABT vooral inde techniek verdiept en was veelal intern georiënteerd. Ik had dus hard geïnvesteerd in leren ‘binnen huis’. Maar als architect was ik gewend om vooral ook veel buiten de deur te kijken. De NRP Academie was daarom een gouden kans om weer meer en breder inzicht te krijgen waar de bouwwereld zich mee bezig hield en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen om goed in te kunnen spelen op die buitenwereld.

Wat was jouw belangrijkste drijfveer om de opleiding te volgen?

Ik heb hiervoor weer even stiekem gespiekt in het logboek dat je tijdens de NRP Academie bijhoudt en dat ik nog vaak als waardevol naslagwerk gebruik. Als leerdoelen had ik gesteld: inzicht krijgen in het bredere proces. Want in mijn rol als integraal projectleider was ik verantwoordelijk voor het proces van A tot Z; van quickscan tot uitvoering en oplevering. Maar die wereld was wel nieuw voor mij. Ik kende de belevingswereld van de ontwerpers, maar waar gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven zich mee bezig hielden, dat wist ik nog niet goed. Omdat iedereen zijn eigen werkveld heeft, was mijn drijfveer vooral om een kijkje in de keuken van een ander te nemen. Om zo mijn werk beter te kunnen doen. Want wat maakt dat sommige projecten niet lukken en sommige wel? Er zijn zoveel invloeden van buitenaf. Als je die inzichtelijk heb, kun je daar ook op sturen.

Welke meerwaarde heeft de NRP Academie voor jou gehad?

Door de opleiding  krijg je niet alleen inzicht in de ander, maar leer je je ook echt te verplaatsen in diegene. Doordat je steeds in wisselende groepen werkt en ook belangeloos samenwerkt, brengt iedereen, zonder voorbehoud, zijn expertise in en draagt voorbeelden aan. Ik heb goed onthouden hoe het samenwerken gaat als die sprankelende energie er is. Ik heb ook echt geleerd om in mijn werk oog te houden voor de samenwerking en als het ergens wringt, daar dan ook aandacht aan te besteden. Dat is ook de kern van mijn werk als senior adviseur bij The Missing Link nu. Een groot deel van mijn werk bestaat uit het voorzitten van co-creatie sessies. Daar gaat het uiteindelijk om het gezamenlijke belang, om tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst te komen. Hoe je zo’n sessie of traject start is heel belangrijk. Een goede en inspirerende basis is daarvoor belangrijk. Wij gebruiken daarvoor het Verhaal van de Plek; feiten die verbonden zijn aan de locatie en de mensen. Dat is het vertrekpunt en van daaruit kun je met de juiste energie starten zodat je samen het beste uit het project kunt halen. De juiste energie krijg je door mensen vooral de ruimte te geven om te laten weten wat zij belangrijk vinden. Meestal gaat een samenwerking stroef als er dingen niet uitgesproken worden. Ik heb geleerd daar scherp op te zijn. Om een goede sfeer te creëren zodat mensen ook open durven zijn. Maar het gaat ook om zaken als geduldig zijn en mensen laten uitpraten. Het gaat om het zoeken naar het gezamenlijke belang en dit ook hardop te delen. Daar heb ik tijdens de NRP Academie heel goede tools voor aangereikt gekregen.

Welk college is je nog het meest bijgebleven?

Het college dat me nog het meeste bijstaat, is onbetwist dat van Cees Anton de Vries van Origame. Op de betreffende cursusdag bezochten wij de Van der Pek buurt in Amsterdam, waar Marjolein Cazemier van Ymere een rondleiding verzorgde. Ymere kreeg voor de renovatie geen draagvlak bij de bewoners en zij heeft toen een grote stap teruggedaan en zich de vraag gesteld: ‘Hoe moeten we dit aanvliegen?’ Zij vertelde hoe zij daarbij het gedachtegoed van Cees had toegepast; het driehoekig denken. Het driehoekig denken laat zien dat je het niet alleen kunt, dat je anderen nodig hebt en waarom. Inspirerend vond ik ook altijd: Als het niet persoonlijk is, werkt het niet. Als het niet verbonden is, werkt het niet. Als het niet driehoekig is, werkt het niet. Als hulpmiddel reikte Cees Anton de Vries de 2x2 vragenmethodiek aan:

  • Wat is er nu voor jou belangrijk en waarom?
  • Wanneer ben je tevreden over het resultaat? Wat zie ik dan gebeuren?
  • Wie heb je nodig om het samen mee te doen? Wie/wat heb ik daarvoor nodig?
  • Wat is dan nu je eerste stap; wat ga ik nu doen?

Deze vragenmethodiek is nogal altijd een heel waardevol hulpmiddel. Ik heb deze vaak toegepast bij de start van projecten met het projectteam. Het geeft vaak heel veel inzicht in ieders drijfveren en belangen.

Hoe heeft de NRP Academie jouw carrière een boost gegeven?

Ik kon destijds bij ABT mijn team sterker laten functioneren in ontwerpopdrachten. Omdat ik beter inzicht had in de betrokken partijen en beter in staat was om de vraag achter de vraag te achterhalen. Dat ging me veel beter af toen ik hun proces kende. Ik heb ook veel leuke werkvormen opgepikt bij de NRP Academie. Die gebruik ik bij The Missing Link ook nog steeds. En de NRP Academie heeft tot veel mooie samenwerkingen in projecten geleid.

Door de NRP Academie ben ik gegroeid, want ik ben in staat om betere verbindingen in de buitenwereld te leggen. Ik profiteer er nog steeds van in mijn dagelijkse werk, ook al doe ik nu heel iets anders dan bij ABT. Bij ABT werkte ik op het niveau van het gebouw en ging van daaruit de diepte in. De ruimtelijke vraagstukken op gebiedsniveau waar ik mij nu mee bezighoud, zijn veel breder en speelt het creëren van draagvlak een belangrijke rol. Als er iets ontwikkeld moet worden, bijvoorbeeld een nieuwbouwproject, dan komt dat op een plek die al bestaat. En ook al wonen er op die plek nog geen mensen, er wonen wel mensen omheen en met die mensen ga je dan kijken wat er speelt en wat de kwaliteiten van de plek zijn. Die mensen weten dat als geen ander. De input die zij geven, kan dan in de plannen vertaald worden. Zo ontstaat er draagvlak en een beter plan dat past bij die specifieke omgeving. Dat heeft echt meerwaarde voor opdrachtgevers. Ik ben nu bijna dagelijks bezig met mensen en draagvlak creëren en ik kan wel zeggen dat ik mijn werk nu makkelijker doe dankzij de NRP Academie.

Via de NRP Academie ben ik uiteindelijk ook bestuurslid van NRP geworden. Ik was al actief betrokken bij NRP Forum en wist wat er speelde. Toen Sander Dorleijn (ook ABT) aftrad, ben ik ervoor gevraagd. Een mooie eer!

Welk advies wil je (jonge) professionals en organisaties meegeven?

Heel simpel: ga echt de NRP Academie doen en maak mee wat het voor jou kan betekenen. Want de opleiding is niet alleen heel verrijkend voor jezelf, maar ook voor de organisatie waar je voor werkt!

Weten of NRP Academie ook wat voor jou is?

Bekijk het filmpje of ga naar www.nrpacademie.nl