Terug naar overzicht

Hoe meer je weet, hoe effectiever we als branche kunnen samenwerken om onze maatschappelijke rol te kunnen vervullen

21 april 2022
Hoe meer je weet, hoe effectiever we als branche kunnen samenwerken om onze maatschappelijke rol te kunnen vervullen

Nieuwe NRP-partner TwynstraGudde adviseert de overheid en het bedrijfsleven op de grote en urgente thema’s van deze tijd, zoals digitalisering, duurzaamheid en energie. Naast advies zorgt de organisatie ervoor dat complexe vastgoedprojecten van a tot z goed verlopen: van de revitalisatie van het stadhuis in Groningen tot het ontwerpmanagement van het Haagse Binnenhof. We spraken met Eric Brink (Adviseur Huisvesting, vastgoed en facility management) en Iljan van Hardevelt (Partner Huisvesting, vastgoed en facility management) over de verbinding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een veranderend speelveld.

Projecten in politieke context

Iljan: “We werken veel aan projecten in een politieke context. Deze projecten zijn niet per se enkel technisch ingewikkeld, maar er spelen wel veel belangen. Wij helpen om dit soort complexe projecten tot resultaten te krijgen. We sturen projecten aan, zitten op de stoel namens de opdrachtgever en houden diens belang in de gaten. Tegelijkertijd nemen we de opdrachtgever mee in huidige ontwikkelingen zoals duurzaamheid en circulariteit en welke rol zij daarin kunnen spelen. We voeden dus ook een beetje op.”

De transitie naar een circulaire economie: een nieuw speelveld

In veel projecten van TwynstraGudde speelt de transitie naar een circulaire economie een grote rol. Eric: “Tien jaar geleden was duurzaamheid een nieuw thema, nu is dat vanzelfsprekend. Je ziet hetzelfde gebeuren bij circulariteit en hergebruik. Steeds meer mensen signaleren de noodzaak om hiermee bezig te zijn. Maar publieke projecten zijn complex en duren lang. De uitgangspunten en doelstellingen zijn al lang geleden vastgesteld of nog voornamelijk budgetgedreven. Terwijl deze transitie juist om flexibiliteit vraagt, en duurzamer vooralsnog niet per se goedkoper is. We bevinden ons wat dat betreft op een nieuw speelveld.”

Binnenhof, Den Haag.Binnenhof gezien vanaf Hofplaats. Het Binnenhof is al eeuwenlang het centrum van de Nederlandse politiek. Op het Binnenhof] zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het 800 jaar oude binnenhofcomplex heeft veel technische en bouwkundige gebreken en zal gedurende en 5,5 jaar durende periode grondig worden gerenoveerd.© 10 aug 2016  Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol


Een van de projecten waar TwynstraGudde momenteel aan werkt: het ontwerpmanagement van Het Binnenhof

Een voorbeeldrol voor politiek en maatschappelijke organisaties

De komende periode wil TwynstraGudde daarom nog meer inzetten op verduurzaming en renovatie. Iljan: “Wat dat betreft doen we echt ‘zendingswerk’, dat zowel maatschappelijk als persoonlijk gedreven is. Je ziet dat early adapters als eerste met vernieuwende oplossingen komen. Onze opdrachtgevers behoren tot de grote groep die daar net achteraan komt. Die groep willen we stimuleren, omdat juist hier de grote impact te maken is. Het is belangrijk dat we daarbij inzichtelijk maken wat de toegevoegde waarde is. Niet alleen in tijd of geld, maar in bredere zin. Als politiek of maatschappelijke organisatie kun je daarmee een voorbeeldrol vervullen.”

De verbinding tussen functionaliteit en oplossing

Maar: hoe verleid je mensen om voor toekomstgerichte oplossingen te kiezen, wanneer deze vragen om meer budget, kennis of flexibiliteit? TwynstraGudde hecht veel waarde aan het meenemen van de opdrachtgever. Eric: “De verschuivingen in beheer op het gebied van circulariteit en duurzaamheid zorgen ervoor dat je als opdrachtgever andere beslissingen moet durven nemen. Soms is er meer tijd nodig, of moet je sturen op functionaliteit in plaats van ontwerp.” Iljan vult aan: “Wij zijn dan de partij die de verbinding kan maken tussen deze functionaliteit en de oplossing.”

18 01 2022 Verbouwing Stadhuis Henk Tammens 52

Verbouwing Stadhuis Groningen. Foto: Henk Tammens 

Renovatie in plaats van nieuwbouw als uitgangspunt 

Een mooi voorbeeld waar Eric en Iljan momenteel aan werken is de renovatie van het monumentale stadhuis van Groningen, dat in de zomer van 2022 weer heropent. Het gebouw was in veel opzichten ‘op’ en paste functioneel en klimaat-technisch niet meer bij deze tijd. Samen met de stadsbouwmeester en opdrachtgever is gekeken naar het karakter van het huidige gebouw, in plaats van iets nieuws te bouwen. Door middel van ontwerpend onderzoek is bekeken wat het gebouw aan kan en het getransformeerd kan worden naar een plek gericht op de toekomst. Nieuwbouw is zo niet meer het uitgangspunt, maar renovatie en restauratie. Eric: “Als we doorgaan met alles afbreken, krijgen we op den duur geen nieuwe monumenten meer.”

Een schakel in de hele keten

Een van de ambities van TwynstraGudde is om een schakel te zijn in de hele keten. Dit is een van de redenen om aan te zijn gesloten als NRP-partner. Iljan: “Wij zien het NRP-netwerk echt als een wisselwerking tussen kennis en ervaring halen en brengen. Wij zitten vaak vroeg aan tafel bij opdrachtgevers, in tegenstelling tot andere partners. En andersom kunnen wij weer veel leren van bijvoorbeeld architecten, aannemers en andere opdrachtnemers. Hoe meer je weet, hoe effectiever we als hele branche kunnen samenwerken en onze maatschappelijke rol voor meer renovatie en verduurzaming beter kunnen vervullen.”

Meer info en achtergrond over de Revitalisatie van het Stadhuis Groningen is hier te bekijken. Alle ontwikkelingen rondom de renovatie van het Binnenhof zijn hier te vinden

Foto bovenin: Stadhuis Groningen (c) Iljan van Hardeveld