Terug naar overzicht

Je hebt ontspanning nodig om informatie op te nemen

14 juni 2021
Je hebt ontspanning nodig om informatie op te nemen

Nog twee lesdagen en de eerste NRP Challenge waar de cursisten hun tanden in mogen zetten, voordat ook NRP Academie het zomerreces ingaat. Nu we zo goed als over de helft zijn is het tijd om de balans op te maken. Hoe is het afgelopen half jaar geweest, wat zijn de ontwikkelingen en hoe gaat de toekomst eruit zien? Daarover vertelt Erna van Holland, reeds voor het achtste jaar programmamanager NRP Academie.

Hoe kijk je terug op het eerste half jaar?

Sinds de eerste lockdown maart vorig jaar hebben we alleen de NRP Challenge voor de vorige lichting live kunnen doen. Het is niet een situatie die heel wenselijk is voor ons onderwijs. Wat ik wel heel knap vind is hoe de cursisten van de huidige leergang zijn gestart in januari en het vijf en een halve maand vol digitaal hebben volgehouden. We hebben het avondprogramma er wel afgehaald, maar het is nog steeds ontzettend intensief. Daar loop je digitaal op leeg, terwijl een cursusdag eigenlijk een inspirerende dag moet zijn.

Ruim veertien dagen geleden zijn we weer met les op locatie gestart. Eerst op het Krachtstation in Utrecht en afgelopen dinsdag waren we te gast op Paleis Soestdijk, dus dat was een echt feestje. Mensen waren ook heel enthousiast om elkaar in het echt te ontmoeten en het was ook grappig dat er opmerkingen voorbij kwamen als ‘ ik dacht dat je veel groter zou zijn of ‘je ziet er in het echt heel anders uit’.

Deze dagen waren voor ons wel weer een bevestiging dat les op unieke transformatielocaties wel een van de USP’s van de NRP Academie is.

Waarin vind jij les op fysieke locaties vooral verschillen van digitaal onderwijs?

Waar informeel contact al snel ‘digitaal gaat storen’, werkt het ‘spontaan over elkaar heen rollen’ tijdens contactonderwijs juist heel goed. De positieve sfeer is dan echt voelbaar. Je hebt ook ontspanning nodig om informatie op te nemen en de locatie doet daarin heel veel. En omdat we steeds naar een andere locatie gaan, heeft niemand een eigen vaste plek. Als je steeds op dezelfde leslocatie bent, is iedereen toch snel geneigd op dezelfde plek te gaan zitten. Ook kijken mensen intensiever naar de omgeving. Het is wat dat betreft een soort ‘mini-vakantie’. In een andere omgeving zie je veel meer.

Welke voordelen van digitaal onderwijs heb je ervaren?

Het grootste voordeel zit volgens mij in het samenwerken aan projecten. Het groepswerk heeft er echt baat bij. De cursisten voeren makkelijk via Ms Teams een efficiënt taakgericht overleg, dat veel makkelijker in te plannen is dan elkaar te treffen. Wat ook een voordeel is, is dat wanneer een docent verhinderd is om naar een locatie te komen, we dit makkelijker digitaal kunnen opvangen.

Hoe zorgen jullie dat het programma van de NRP Academie actueel blijft?

De bouwstenen van de opleiding blijven ieder jaar hetzelfde: Vernieuwen, Verbinden, Verduurzamen en Verdienen. Qua inhoud en docenten maken we ieder jaar wel een actualisatieslag. Zo’n 25% wisselt daarin. Wat leuk is, is dat de rol van de module-experts steeds groter wordt. We bouwen de opleiding echt samen met hen. We maken ook steeds intensiever gebruik van elkaars netwerk. De samenwerking van TU Delft wordt ook alsmaar sterker, dat heeft een enorme meerwaarde. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de breedte van de mensen van TU Delft die als gastdocent fungeren. Qua onderwerp zit de vernieuwing nu bijvoorbeeld in de module Verduurzamen waar we nu ook aandacht besteden aan duurzame en milieuvriendelijke installatietechniek en biodiversiteit. Ook sociale duurzaamheid komt nu aan bod.

We voegen ook steeds nieuwe locaties toe aan onze roadshow. We vragen de cursisten of zij een locatie kunnen en willen aandragen en kunnen dat ook ongeveer twee keer per jaar waarmaken. Dat maakt het ook leuk en afwisselend.

Staan er nog nieuwe ontwikkelingen op stapel binnen de NRP Academie?

We werken nu aan een module over circulariteit. Daar is vanuit de partners en de markt veel vraag naar. Deze module zal los te volgen zijn en naar verwachting gaan we daar vanaf 2022 mee van start. Binnen NRP werken we momenteel ook aan een Erfgoedkompas. Dat heeft de vraag opgeroepen of we wellicht ook niet een module gericht op erfgoed moeten ontwikkelen.

Er is dus ook wisselwerking tussen de NRP programma’s en het uitbouwen van modules. Zo hebben we laatst het NRP Erfgoedkompas getest binnen de academie. De cursisten vinden het erg leuk om mee te werken aan een product. Op deze manier brengen we het vakgebied echt verder.

Hoe is het vakgebied van transformatie en renovatie afgelopen tijd veranderd?

Transformatie en renovatie mogen dan meer mainstream geworden zijn, het is er niet makkelijker op geworden. De eisen zijn toegenomen en er is meer wetgeving die ook voor bestaand vastgoed gaat gelden. Ook de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en circulariteit maken de opgaven nog complexer. De relevantie van de opleiding is er dus nog steeds. Het laaghangend fruit is getransformeerd en gerenoveerd en nu betreft het vooral het ‘middenfruit’. Scholen die verkassen, maatschappelijk vastgoed en bijvoorbeeld de kantorenmarkt.

Zie je nog verschil in de herkomst van cursisten ten opzichte van een paar jaar terug?

Ik vind dat we een mooie diversificatie hebben, zowel qua type organisatie als qua generaties. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Het is alleen jammer dat de overheid nog steeds niet sterk vertegenwoordigd is. In totaal heeft er nu vijf keer iemand meegedaan vanuit de overheid. Je merkt dat er een druk ligt op de overheid, mensen zijn erg druk en worden dus niet vrijgespeeld voor het volgen van een opleiding.

Kunnen geïnteresseerden een proefles volgen?

Iedereen die meer wil weten van de NRP Academie nodig ik uit voor de Sneak Preview op 7 september in het HAKA gebouw in Rotterdam. Hier werken de NRP Partners WDJArchitecten, VORM en DUDOK groep samen aan de transformatie. Het thema van de middag is samenwerken en dit is dan ook de perfecte locatie ervoor. Je krijgt op die middag mee hoe het is om op een inspirerende locatie les te hebben.

Aanmelden kan hier. Ik hoop natuurlijk veel nieuwe gezichten te zien!