Terug naar overzicht

Lancering renovatiemanifest: ‘Maak groene renovatie topprioriteit in de komende regeerperiode’

24 maart 2021
Lancering renovatiemanifest: ‘Maak groene renovatie topprioriteit in de komende regeerperiode’

Kom met een nationaal uitvoeringsprogramma om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Maak tempo door eerst vooral in te zetten op isolatie en rendabele vormen van decentrale opwekking. Die oproep doet NRP met een brede coalitie van marktpartijen, belangenorganisaties en NGO’s vandaag aan de politiek in aanloop naar het Regeerakkoord. Het manifest werd overhandigd aan een delegatie van Tweede-Kamerleden tijdens een gespreksbijeenkomst in Den Haag.

 

Het manifest, dat bestaat uit een 10-puntenplan met zo concreet mogelijke aanbevelingen, is, naast initiatiefnemer NRP, ondertekend door een brede coalitie bestaande uit Energie-Nederland, Milieudefensie, NOA, NVM, NVTB, OnderhoudNL, Stroomversnelling, Venin, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, De Woonbond.

NAAR HET RENOVATIEMANIFEST

Stevige regierol

De ambitie in het Klimaatakkoord is om 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen energieneutraal te maken in 2050. Daarvoor moet het tempo per direct omhoog, aldus de ondertekenaars van het manifest. Het vraagt een enorme logistieke operatie die coördinatie en een strakke planning vereist, met de gemeente als aanjager en een stevige regierol van het Rijk. De partijen pleiten voor een aanpak waarbij gebouweigenaren zoveel mogelijk worden ontzorgd, er duidelijkheid is over wat er wanneer gaat gebeuren en er garanties zijn met betrekking tot de betaalbaarheid. “Iedereen moet kunnen meedoen met de energietransitie, niet slechts de happy few.”

Lappendeken

Nederland kan niet achterblijven bij de Europese Renovatiegolf die vanuit Brussel is ingezet, aldus het manifest. Vanuit het Europese herstelfonds ligt circa 2 miljard euro klaar voor investeringen in duurzaamheid. Aanvullende financiële middelen kunnen worden ingezet vanuit het Warmtefonds, via teruggave van de verhuurdersheffing of een vouchersysteem: een soort tegoedbon die huiseigenaren kunnen gebruiken voor isolatie. De partijen stellen dat er een einde moet komen aan de lappendeken van subsidiemogelijkheden.

Lees het manifest

Het manifest is te vinden op een speciale website: www.renovatiegolf.nl