Terug naar overzicht

Meer woningen en minder leegstand in Amsterdam door transformatie

10 maart 2017
Meer woningen en minder leegstand in Amsterdam door transformatie

Het afgelopen jaar zijn er in Amsterdam ruim 1370 woningen bijgekomen door het verbouwen van ongebruikte kantoorpanden. Voor zo’n 250 Amsterdamse gebouwen wacht de komende twee jaar nog transformatie. Hierdoor komen er naar verwachting tot en met 2018 nog eens 4000 woningen bij.

In 2015 zijn 48 gebouwen getransformeerd naar woningen, en dat is in 2016 toegenomen tot 61 verbouwingen. De verbouw tot hotels is in het afgelopen jaar juist afgenomen van 13 naar 5 transformaties. Door transformatie en een toename in het gebruik is in 2016 de kantorenleegstand verder gedaald met ruim 150.000 m2.

Niet alleen woningen

De leegstaande kantoren worden niet alleen naar woningen getransformeerd; er worden bijvoorbeeld ook scholen, broedplaatsen en nieuwe kantoren gerealiseerd. Deze panden met andere functies zijn goed voor de kwaliteit en versterking van Amsterdamse wijken. Denk hierbij aan kantoorgebieden als Sloterdijk Centrum en Amstel 3.

Afname leegstand door in gebruik name of transformatie. bron: Gemeente Amsterdam