Terug naar overzicht

Nationale Renovatie- en Transformatiedag op 27 juni

06 april 2018
Nationale Renovatie- en Transformatiedag op 27 juni

Verduurzaming van bestaand vastgoed en een circulaire aanpak staan bij veel bedrijven hoog op de agenda. De markt gaat mee onder druk van regelgeving én vraag van gebruikers. Toch staat een circulaire aanpak, waarbij afval in principe niet meer bestaat en gebouwen, gebouwdelen en materialen worden hergebruikt, nog in de kinderschoenen. En dat terwijl de beweging van lineair naar circulair in potentie de gehele bouwketen zoals we die nu kennen omver zal schoppen.

Wat zijn de consequenties van deze beweging en wat betekent dat voor u? Welke businessmodellen horen hierbij en om welke innovaties in de markt vraagt die? Welke nieuwe samenwerkingen zullen ontstaan en wat zijn de juridische consequenties? Ook aan de technische kant kunnen we de komende jaren veel nieuwe mogelijkheden verwachten. Dit alles vraagt om een definitief nieuwe kijk op bestaande rollen, normeringen, financieringen en samenwerkingen.

Op deze dag presenteren koplopers in circulariteit en verduurzaming de nieuwste inzichten en expertises. Profiteer van deze praktijkkennis en leer hoe u deze urgente thema’s kunt toepassen in uw eigen bedrijfspraktijk.

Hoofdprogramma en sprekers
12.00 uur - luxe netwerklunch
12.55 uur - opening door dagvoorzitter Jaap van Rhijn, programmadirecteur herontwikkelingslocaties Cordaan en voorzitter Werkgroep Kantoren Deltaplan Duurzame Renovatie DGBC
13.10 uur - BAM implementeert circulair werken door Rob van Wingerden, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep
13.40 uur - Vuistregels en business cases bij circulair renoveren en transformeren door Anne Luijten, directeur NRP en Bas van de Griendt, programmamanager NRP Circulair
14.10 uur - Renovatie met respect door Vincent Gruis, professor of Housing Management, Delft University of Technology
14.40 uur - Pauze
15.10 uur - De hogere belegginswaarde van circulair vastgoed door Niels Bloem, Partner en Director Valuations Colliers-International
15.40 uur - Innovatieve oplossingen voor circulair energieverbruik door Marco Bijkerk, Manager Innovative Technologies New Business Development Remeha
16.10 uur - Juridische consequenties van circulair werken door Caroline Weebers, partner Weebers Vastgoed Advocaten
16.40 uur - Maatschappelijke context en sociaal-maatschappelijk aspecten van duurzaamheid en nieuwe bewegingen in wonen door Jan Latten, CBS Hoofddemograaf en UvA-hoogleraar Sociale Demografie
17.10 uur - Wrap up door dagvoorzitter
17.20 uur - uitreiking NRP Gulden Feniks
18.00 uur - netwerkborrel

Locatie: De Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60, Den Haag
Kosten: De kosten voor deelname bedragen 295 euro excl BTW per persoon.

Aanmelden?
Stuur een email naar events@vastgoedjournaal.nl met als onderwerp “Business modellen voor de koplopers''. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Of gebruik de snelknop op de website van het Vastgoedjournaal.