Terug naar overzicht

NPR werkt met partners aan manifest om renovatieopgave te versnellen en agenderen

27 januari 2021
NPR werkt met partners aan manifest om renovatieopgave te versnellen en agenderen

Nederland staat voor de grote opgave om tot 2050 ongeveer 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen energieneutraal te maken. Door allerlei factoren komt deze renovatiegolf op dit moment onvoldoende op gang. Het vraagt een extra inzet van alle betrokken partijen en een voortvarende, sturende rol van de Rijksoverheid. NRP wil de komende verkiezingen en het aanstaande regeerakkoord aangrijpen om dit te agenderen.

In een manifest, ondertekend door zoveel mogelijk partijen, roept NRP de politiek op om de verduurzaming van de gebouwde omgeving tot topprioriteit te maken van het komende kabinet. Het is een oproep tot een gecoördineerde, integrale aanpak van de gebouwde omgeving. Gefaseerd, wijkgericht, transparant, kostenefficiënt, met de gemeente als aanjager en de Rijksoverheid als systeemmanager. Ons idee voor het manifest is te komen met een 10-puntenplan met zo concreet mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van een nationaal programma.

Om input te verzamelen voor het manifest, heeft NRP een vragenlijst uitgezet onder de partners. Uit alle input formuleert NRP een breed gedragen opzet van punten voor het manifest. De vorderingen met betrekking tot het manifest zijn te volgen op onze website.