Terug naar overzicht

NRP Masterprijs 2018 voor Hedwig van der Linden

01 november 2018
NRP Masterprijs 2018 voor Hedwig van der Linden

Tijdens de uitreiking van de NRP Masterprijs 2018 in Villa Jongerius in Utrecht heeft Hedwig van der Linden de scriptieprijs in ontvangst genomen. De oud-student van de TU Delft Architecture and the Built Environment overtuigde de jury met haar scriptie ‘Questioning the reuse of a post-war modern inner city figure’. In haar onderzoek laat Van der Linden de potentie zien van de expeditiehoven en -straten in de Rotterdamse binnenstad, nu onbenutte publieke ruimte. Met de verandering van goedereneconomie naar diensteneconomie bieden de maar liefst 25 voetbalvelden aan expeditiehoven en –straten nieuwe kansen voor transformatie. Van der Linden ontving vanwege deze prestatie een geldprijs van € 3.000,- uit handen van juryvoorzitter Eva Hermans. Christian van der Blonk (Amsterdam School of Real Estate) eindigde als 2e met zijn scriptie ‘Flexibiliteit gewaardeerd: de waarde van functieflexibiliteit van de stedelijke plint’ en de 3e prijs ging naar Nikki de Boer (TU Delft Heritage & Architecture) met haar scriptie ‘Connecting walk up apartments in local closed flows’. In totaal werden er dit jaar 13 masterscripties ingestuurd voor de NRP Masterprijs. NRP wil met de prijs aanstormend talent de kans geven om nieuwe en innovatieve ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. Tegelijkertijd levert het jong talent met hun afstudeerscripties een bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied.

Kansen om gewenste groei aantal woningen in binnenstedelijk gebied daadwerkelijk te realiseren

Het onderzoek van Hedwig van der Linden, met als ondertitel ‘Op ontdekkingstocht naar de verborgen wederopbouwstad’ maakte buitengewoon veel indruk op de jury. Juryvoorzitter Eva Hermans: ‘Met name hoe de fascinatie voor iets wat ‘achterkant’ heet te zijn, zo positief kan worden omgezet in kansen. Kansen om de gewenste groei van het aantal woningen in binnenstedelijk gebied daadwerkelijk te realiseren. Kansen om een verblijfskwaliteit te realiseren dat ervoor zorgdraagt dat dit een reële optie is. Passend in de nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit waardoor de hoven in hun oude functie niet meer in de oude vorm en maat nodig zijn. De liefde voor deze plekken wordt in de mooie foto’s die in het onderzoek zijn opgenomen verbeeld. Haar passie om waarachtig bezig te zijn, vind je terug in de film die zij heeft gemaakt. De tekeningen van het ontwerp passen in de sfeer van de beelden die destijds van de wederopbouw werden gemaakt: hoopvol en hoopgevend.’

Nadenken over inventieve manieren van verdichting en intensivering

Van der Linden reageerde blij na afloop: 'Het is super dat nu meer mensen mijn onderzoek hebben gezien en ik hoop dat daardoor ook meer mensen gaan nadenken over inventieve manieren van verdichting en intensivering.'

Gebruikers voelen nu nog geen urgentie

Op de vraag wat nu nog nodig is om dit tot uitvoering te brengen, meldt Hedwig dat de gemeente de uitgangspunten in haar visie wil opnemen. Maar ze plaatst zelf de kanttekening dat de huidige gebruikers nog niet het idee hebben dat hier iets ‘moet’ gebeuren, zij ervaren nog geen urgentie. De gemeente is eigenaar van doorkruisende straten en kan wel een trekkersrol vervullen. In nieuwe coalities met de huidige gebruikers en projectontwikkelaars die in dergelijke concepten geloven, ziet de jury wel kansen om het een stap verder te brengen.

Complexiteit van de opgaven vraagt om meerdere invalshoeken

Juryvoorzitter Eva Hermans: ‘Ook dit jaar is duidelijk geworden dat de waardering van het bestaande vastgoed leeft onder de jonge generatie en daarnaast hoe breed het spectrum van renovatie en transformatie is. Dat biedt alle ruimte aan innovatieve ideeën en dat is wat we terugzien in de inzendingen. De afgelopen edities van de NRP Masterprijs illustreren die breedte ook al. Van geconditioneerde sloop, tot 3D geprinte onderdelen voor restauratie van monumenten, BIM modellen met cultuurhistorie en ontwerpen voor de transformatie van leegstaande complexen die niet alleen het gebouw maar ook de omgeving en zijn bewoners nieuwe mogelijkheden bieden. Als jury hopen we dat dit een aanmoediging is voor nog meer verschillende disciplines om zich volgend jaar te melden.’

Lees ook het juryrapport met o.a. een samenvatting van de winnende masterscripties.

Door: Ilse Boer

"NRP Masterprijs juryrapport 2018"