Terug naar overzicht

Beweging in de bouwsector: NRP partner van Gebouwenmarktplaats

Hoewel er goede stappen worden gezet richting een volledig circulaire bouweconomie in 2050, bouwen we nog steeds niet circulair genoeg. Er moet meer gebeuren dan alleen het ontwikkelen van circulaire modulaire nieuwbouw of het gebruiken van biobased materialen. 

Echt circulair bouwen begint bij het hergebruik van bestaande panden in zo groot mogelijke bouwcomponenten, zoals kanaalplaten en constructie-elementen. Dit gebeurt tot op heden te weinig. Daarom slaat initiatiefnemer Brokkenmákers samen met de partners Universiteit Utrecht, Draaijer en NRP de handen ineen voor de lancering van Gebouwenmarktplaats, mede gefinancierd door het ministerie van BZK.

Met Gebouwenmarktplaats stimuleren we de bouwsector anders te denken en te doen. Namelijk door eerst met de bestaande voorraad te ontwerpen en te ontwikkelen voordat er nieuwe circulaire materialen worden toegevoegd. De lancering van het platform is op 6 september in Pakhuis de Zwijger.

Meld je aan voor de bijeenkomst

Waarom een Gebouwenmarktplaats?

Het hergebruik van grotere bouwdelen heeft grotere impact op CO2-vermindering, maar vergt een andere aanpak dan we gewend zijn. Ontwikkelende partijen en architecten moeten een nieuw gebouw ontwerpen op basis van het te slopen gebouw. Dit betekent dat deze partijen eerder in het proces betrokken moeten worden én op de hoogte moeten zijn van gebouwen die rijp zijn voor de sloop.  Gebouwenmarktplaats focust zich op deze systeemverandering. Het online platform geeft vooraf inzicht in welke gebouwen ontmanteld gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’. Zo kunnen ontwerpende partijen en architecten vroegtijdig een gebouw een nieuw tweede leven geven.

Concrete casus in samenwerking met Universiteit Utrecht

Om meteen daad bij het woord te voegen, werken we de komende jaren samen met Universiteit Utrecht om het Martinus G. de Bruingebouw een nieuw leven te geven volgens bovenstaande aanpak. We gebruiken dit project als concrete casus, waarbij we samen laten zien dat hoogwaardig hergebruik daadwerkelijk mogelijk is. Tijdens verschillende bijeenkomsten delen we de geleerde lessen en ervaringen. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Lancering Gebouwenmarktplaats op 6 september

Naast de eerste concrete casus, voeren we momenteel veel gesprekken met ontwikkelaars, architecten, aannemers en ontmantelaars om de beren op de weg te tackelen. Deze discussie wakkeren we verder aan tijdens de lancering van het platform bij Pakhuis de Zwijger op 6 september. Dat doen we met professionals uit de bouwwereld, believers én sceptici. Aanmelden is gratis en kan via de website van Pakhuis de Zwijger.

Verdieping op het thema tijdens NRP-congres

Tijdens het jaarlijkse NRP-congres (On)benut potentieel organiseren we een werksessie en discussie met de gehele bouwketen over circulair ontmantelen. Met verschillende betrokkenen delen we best en could-be-better practices. Meer informatie volgt binnenkort. 

Evenement

06 september 2023

Lancering Gebouwenmarktplaats

Lancering Gebouwenmarktplaats

Evenement

02 november 2023

Congres (On)benut potentieel

Congres (On)benut potentieel

Nieuws

19 jul 2023

Lessen over (her)gebruik van historische bouwmaterialen

Lessen over (her)gebruik van historische bouwmaterialen