Terug naar overzicht

NRP verwelkomt Leap3D als nieuwe partner

01 april 2019
NRP verwelkomt Leap3D als nieuwe partner

Het partnernetwerk van NRP is met Leap3D uit Apeldoorn weer een mooie toevoeging rijker.
NRP sprak met Esther de Bruijn, eigenaar van Leap3D om haar organisatie te introduceren.

Esther de Bruijn: “Leap3D is gespecialiseerd in het 3D inmeten van bestaande gebouwen, fabrieken, civiele kunstwerken en schepen. We meten bestaande situaties met 3D laserscanning en leveren 3D as-built (BIM) model voor (gebieds-)transformatie, renovatie en retrofit. Wij meten de situatie in 3D met laserscanners, die miljoenen puntjes per seconde meten, die we vervolgens omzetten naar 1 geregistreerde puntenwolk. De puntenwolk zetten we om naar een as-built 3D (BIM) model. Een 3D model van de huidige situatie maken we vaak als er geen tekeningen aanwezig zijn van het object en/of als de opdrachtgever vanuit een betrouwbaar 3D model een nieuwe situatie wil gaan ontwerpen. We leveren ook 360 graden foto’s van de situatie waarin men kan rondkijken en metingen kan doen. Daardoor is het mogelijk om vanuit je bureau elke situatie 24/7 te bekijken.

3D scannen en modelleren van bestaande gebouwen anders dan nieuwbouw

Het 3D scannen en modelleren van bestaande gebouwen is anders dan het ontwerp van nieuwbouw. Bijvoorbeeld omdat een transformatie goed inzicht vraagt in een bestaande bouwkundige constructie. Meestal wordt het gebouw omgebouwd van kantoor tot appartementen en zijn er geen bestaande tekeningen aanwezig. Dan heeft onze klant behoefte aan goede ‘as-built’ of ‘as-is’ tekeningen en 3D modellen. Het is specialistisch werk dat je je eigen moet maken. Zelf ben ik al sinds 1993 bezig met laserscanners en heb ik ook algoritmes gemaakt voor dataherkenning vanuit laserscan-data vanuit een helikopter. Deze kennis is nu ook nog goed toe te passen.

Goed inzicht nodig om een goed plan te kunnen maken

Voor bedrijven scheelt het accuraat laten inmeten kosten en tijd omdat je de bouwkundige constructie goed in beeld hebt. Kosten en tijd in de voorbereiding maar ook in de uitvoering door de verlaging van faalkosten en improvisatietijd om ontwerpfouten tijdens de bouw te herstellen. Een klant van Leap3D had uitgerekend hoeveel het ze aan kosten heeft gescheeld voor een klein gebouw met hoogspanning: opbrengsten waren € 30.000,-.

Je hebt in één keer alle maten in 3D en je kunt met de 360 graden foto’s rondkijken in het gebouw. Zo kan er een goed ontwerp gemaakt worden. We hebben bijvoorbeeld voor VORM een voormalig GGZ pand in Utrecht 3D ingemeten en gemodelleerd. VORM is voornemens om hotelkamers in het gebouw te realiseren. Daarvoor heb je goed inzicht nodig om een goed plan te kunnen maken. De houten balken boven in de nok hebben we ‘as-is’ weergegeven ten behoeve van de hotelkamers.

NRP biedt veel kennis en een interessant netwerk

Op de vraag hoe Leap3D bij NRP terecht is gekomen, antwoordt Esther dat ze in aanraking is gekomen met NRP via een aantal partners waar zij veel mee samenwerken, namelijk IOB, VORM en soms ook met Wessel de Jonge. “Wij hebben besloten ons ook aan te sluiten vanwege het interessante netwerk in combinatie met de kennis. NRP heeft, doordat partijen vanuit de gehele breedte van de vastgoedsector zijn vertegenwoordigd, kennis van het hele renovatie- en transformatietraject en wij van een klein onderdeel. Dat is leerzaam en interessant en juist op dat specialistische stukje waar wij heel sterk in zijn, denken we ook kennis te kunnen toevoegen.”

Alle gebouwen met historische, culturele waarde zoveel mogelijk behouden

Net als alle andere partners van NRP heeft ook Leap3D een voorliefde voor de bestaande gebouwde omgeving. “Bij Leap3D vinden we dat alle gebouwen die van historische (en culturele) waarde zijn zoveel mogelijk bewaard moeten worden. Van panden zoals het HAKA gebouw in Rotterdam raak helemaal enthousiast als ik er doorheen loop. Ook een project als de Domtoren is fantastisch om aan te werken. We hebben de hele toren in 3D gemeten en tekeningen gemaakt op steenniveau. Al met al nam dit wel een jaar in beslag.

De bouwwereld denkt steeds meer in 3D

Hoe de wereld van 3D scannen zich ontwikkelt? Het scannen wordt steeds innovatiever en de software verbetert. In Engeland wordt 3D scannen inmiddels standaard toegepast in alle bouwfasen. De aannemer moet bijvoorbeeld aantonen dat hij goed werk heeft geleverd. De bouwwereld denkt sowieso steeds meer in 3D. Zo worden er ook al digital twins gemaakt; naast het fysieke gebouw wordt er ook een digitale tweeling gemaakt.

Die digital twin kun je bijvoorbeeld koppelen aan sensoren waarmee je het gebouw in de gaten kunt houden. 3D is ook onmisbaar bij circulair bouwen. Als je materialen wilt hergebruiken, dan kan dat alleen zorgvuldig en efficiënt als de exacte informatie beschikbaar is. Zo hebben wij voor het Rijkvastgoedbedrijf haar panden aan de Herman Gorterstraat in Utrecht, in het kader van een circulaire herinrichting, zowel van binnen als buiten 3D ingemeten met laserscanners en gemodelleerd. Diverse huidige materialen in de gebouwen worden hergebruikt, waaronder de glaspuien. Nadat we de panden hebben ingemeten, hebben we de puntenwolken gebruikt om een as-built BIM model te maken. Het resultaat is een revit-bestand met zeer betrouwbare informatie dat aannemers in staat stelt hun offerte te maken op basis van dezelfde uitgangspunten."