Terug naar overzicht

Op de zeepkist tijdens De Week van het Duurzaam Erfgoed

14 april 2021
Op de zeepkist tijdens De Week van het Duurzaam Erfgoed

Mirjam Schmull (procesbegeleider en duurzaam ondernemer bij Brokkenmakers en lid van werkgroep NRP Erfgoed) stond tijdens De Week van het Duurzaam Erfgoed 'Op de Zeepkist'. Zij pitchte het NRP Erfgoedkompas dat momenteel door de werkgroep ontwikkeld wordt.

Het erfgoed lijkt altijd een verdomhoekje te zitten: lastig om te verduurzamen. Aan de andere kant heeft het erfgoed vaak al vele transities doorstaan, veel meer dan haar eigenaren of gebruikers. Daar kunnen we veel van leren. NRP heeft daarover onlangs een essay uitgegeven met de titel 'Niets zo duurzaam als een monument'.

De wil om te verduurzamen is er vaak wel, maar tegelijkertijd is duidelijk dat een duidelijk pad en handvatten ontbreken. Onderweg zijn er meerdere hindernissen te overwinnen zoals bijvoorbeeld de wet- en regelgeving (die op nieuwbouw is afgestemd), maar ook de bemoeienis van erfgoedwaakhonden en de omgeving en het feit dat er voortdurend nieuwe technieken worden ontwikkeld die men wil afwachten. Maar niemand kan zich eigenlijk die luxe veroorloven om af te wachten: de opgave moet nu worden opgepakt. Zowel voor het behoud van cultuurhistorische waarden als voor het werken aan een klimaatbestendige toekomst.

De werkgroep NRP Erfgoed wil helpen om deze opgave op te pakken, om de lessen van het essay ook daadwerkelijk te implementeren tijdens het proces. NRP weet als geen ander dat dit alleen lukt door samen en multidisciplinair te werken. Wat is daarvoor nodig? Er zijn al veel tools ontwikkeld, vooral technische oplossingen. Maar zowel eigenaren, ontwikkelaars, architecten en adviseurs merken dat juist het probleem schuilt in het bepalen van welke maatregel op welk moment moet worden toegepast en wat de effecten hiervan zijn. Er is behoefte aan een hulpmiddel voor de inrichting van het proces.

Iets dat de afwegingen tussen alle verschillende waarden inzichtelijk maakt voor het team dat aan de opgave werkt. Iets dat ook de besluiten borgt en dat het team gedurende het proces houvast biedt, zodat er makkelijker over kan worden gecommuniceerd met elkaar en externe stakeholders. Deze procestool noemen we het NRP Erfgoed kompas.

Bekijk hier de opname van de pitch tijdens De Week van het Duurzaam Erfgoed.