Terug naar overzicht

NRP vraagt aandacht voor transformatieopgave tijdens Renovatiebeurs

Hoe komen we sneller en tot meer transformaties? Die vraag stond centraal tijdens een sessie die NRP op 25 mei organiseerde tijdens de vakbeurs Renovatie & Transformatie in Den Bosch.

Tijdens de sessie ging moderator Noud Köper in gesprek met Sanne Beckers (duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont), Edwin Blom (Dura Vermeer Bouw Heyma team) en Bart Krol (voorzitter NRP). Voornaamste gespreksonderwerp was hoe, ondanks het grote woningtekort in Nederland, het aantal transformaties van leegstaande gebouwen tot nieuwe woningen beperkt blijft. De afgelopen jaren nam dit aantal zelfs af. En dat terwijl investeren in de bestaande bouw juist bijdraagt aan verduurzaming en leefbaarheid.

Pleidooi voor een transformatievergunning

Het werd een enerverend gesprek met veel interactie met het publiek. Volgens de panelleden ligt de focus in Nederland nog altijd op nieuwbouw en wordt hergebruik van bestaande panden op allerlei manieren bemoeilijkt. Voor een deel zit dit in financiële risico’s, maar ook in tegenwerkende regelgeving en te complexe en tijdrovende procedures. NRP-voorzitter Bart Krol pleit daarom voor een ‘transformatievergunning’, een apart traject binnen de omgevingswet waarmee transformatieprojecten sneller tot stand kunnen komen. Ook financiële prikkels, zoals afschaffen van de leges op transformatieprojecten, kunnen bijdragen aan beter hergebruik van bestaande gebouwen.

Nieuws

03 jul 2023

Klaar is Case: hét inspiratieplatform voor hoog niveau woningrenovaties

Klaar is Case: hét inspiratieplatform voor hoog niveau woningrenovaties
Karin Borghouts 'Looking Glass'

Nieuws

01 jun 2023

Ninke Happel: Een bouwcultuur van betrekken

Ninke Happel: Een bouwcultuur van betrekken

Nieuws

11 jul 2023

NRP verwelkomt Sigrid Hoekstra als bestuurslid

NRP verwelkomt Sigrid Hoekstra als bestuurslid