Terug naar overzicht

Nationale Renovatie en Transformatiedag laat zien: de mogelijkheden voor circulair bouwen zijn onuitputtelijk

04 juli 2018
Nationale Renovatie en Transformatiedag laat zien: de mogelijkheden voor circulair bouwen zijn onuitputtelijk

De Caballero Fabriek in Den Haag was op 27 juni j.l het decor van de jaarlijkse Nationale Renovatie en Transformatiedag en de uitreiking van de Gulden Feniks. Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen naar de dag die NRP organiseerde in samenwerking met Vastgoedjournaal. Om te leren van de koplopers in circulair bouwen en renoveren én elkaar te ontmoeten. De mogelijkheden en kansen voor circulair bouwen en renoveren zijn onuitputtelijk, zo toonden ook dit jaar de vele boeiende presentaties van de sprekers.

Jaap van Rhijn, programmadirecteur herontwikkelingslocaties Cordaan en voorzitter Werkgroep Kantoren Deltaplan Duurzame Renocvatie DGBC.
Volgens Jaap van Rhijn moeten we ons niet laten afschepen met vage intenties en een label-verplichting voor kantoorgebouwen. Dat is niet voldoende om de essentiële sprong te maken. Veel belangrijker is om te onderzoeken wat nodig is om de klimaatdoestellingen te halen en dit vervolgens zo snel mogelijk om te zetten in actie. Jaap van Rhijn benadrukte ook vooral inzichten met elkaar te delen, zodat we verder komen.

Rob van Wingerden, Voorzitter van Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep vertelde over zijn visie op circulair werken en hoe BAM dat implementeert.
Om 100% circulair te werken is een systeemverandering cruciaal. Rob van Wingerden liet zien wat er nodig is om deze systeemverandering op gang te brengen. Zo is bijvoorbeeld een duidelijke visie en leiderschap nodig. Andere aanbevelingen zijn: vorm een coalitie ‘ of the willing’, maak het niet te groot maar ook niet te klein en ga aan de slag op wijkniveau.

Anne Luijten, Directeur NRP vertelt dat het netwerk van NRP nog altijd groeiende is. En dat is niet zo gek, want renovatie en transformatie is actueler dan ooit. De diversiteit van het NRP netwerk is indrukwekkend en juist die diversiteit maakt het waardevol. Want alleen samen kun je de opgave verder brengen.

Bas van de Griendt, programmamanager #NRPCirculair vertelt over de overgang van een lineaire naar een ciculaire economie. En dat het daarbij bovenal om kennisdelen gaat. Bas liet zien wat het programma #NRPCirculair tot nu toe heeft opgeleverd; veel inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit de NRP Partners.

Erna van Holland, programmamanager NRP Academie breekt een lans voor de NRP Academie, waar komend cursusjaar nog een aantal plekken beschikbaar is. ‘Als je systeemverandering wilt creëren, stuur dan een medewerker naar NRP Academie’, was haar advies. Edwin Blom; alumnus, onderschrijft dat: ‘ Op de NRP Academie leer je echt interdisciplinair werken in de bouwsector.’

Middagvoorzitter Jaap van Rhijn ging in gesprek met drie hoogleraren van Delft University of Technology; Vincent Gruis, professor of Housing Management, Thijs Asselbergs, architect en professor Architectural Engineering en Wessel de Jonge, hoogleraar Heritage & Design.
Zij doen verslag over hun project Beyond the Current, dat moet leiden tot nieuwe ontwerpmogelijkheden voor renovatie van woningen die niet te classificeren zijn als rijtjeshuis. Bij huidige oplossingen ligt de nadruk vooral op technologische prestaties en nauwelijks op esthetische aspecten, geschiktheid voor cultureel erfgoed en voorkeuren van bewoners. De hoogleraren benadrukken het belang van een integrale benadering.

‘Taxateurs hebben van oorsprong een hang naar regels’, aldus Niels Bloemen, Partner en Director Valuations Colliers-International tijdens zijn presentatie ‘De hogere beleggingswaarde van circulair vastgoed. Taxateurs wordt vooral geleerd om achteruit te kijken, want dan heb je bewijs. Taxateurs zouden echter niet alleen in de achteruitkijkspiegel moeten kijken, maar ook vooral een visie moeten ontwikkelen.

Marco Bijkerk, Manager Innovative Technologies New Business Development Remeha, benadrukte tijdens zijn presentatie ‘Innovatieve oplossingen voor circulair energieverbruik’ dat we veel meer de CO2 reductie centraal moeten stellen in plaats van energiereductie. Het lijkt er nu op dat we nu niet het werkelijke probleem centraal zetten. Het realiseren van circulaire CO2 kan volgens Marco Bijkerk wel, maar niet als we alles all electric maken. Goede balans tussen gas, electra en warmte is essentieel.

Caroline Weebers, partner Weebers Vastgoed Advocaten ging in op de juridische consequenties van circulair werken.
Circulair aanbesteden is vooral aanjagen. Veel toepassingen zijn er al, maar dan moet je wel de juiste vraag stellen. Laat ook meer partijen in de opdracht, dan stimuleer je innovatie. Van de overheid vraagt circulair aanbesteden sterk opdrachtgeverschap; zet de materialen en eigenschappen van het te renoveren vastgoed goed op schrift.

Jan Latten, CBS Hoofddemograaf en UvA-hoogleraar Sociale Demografie liet een ander geluid horen in zijn lezing ‘ Maatschappelijke context en sociaal- maatschappelijke aspecten en nieuwe bewegingen in wonen’. Hij laat zien dat duurzaam bouwen ook een sociale woonomgeving creëren betekent. Het aantal kwetsbare en kansarme mensen neemt toe. Net als het aantal vijftigplussers en alleenstaanden. Deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering van het woonvraagstuk. Aandacht zoeken wordt het thema voor de komende decennia en er moet meer ontworpen worden tegen eenzaamheid.

De Nationale Renovatie en Transformatiedag werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Gulden Feniks. Juryvoorzitter Geurt van Randeraat maakte de winnaars bekend. De prijzen werden door Ton Meijer uitgereikt aan de winnaars: Musis Sacrum, Arnhem (Renovatie), Blokhuispoort, Leeuwarden (Transformatie) en de Kloostertuin, Nijmegen (Gebiedstransformatie). Allemaal krachtige en inspirerende voorbeelden van het betekenisvol nieuw leven geven aan een gebouw of nieuw stuk stad.

Bekijk hier de beschikbare presentaties van het congres.

Lees hier het Gulden Feniks Magazine.

screenshot_04_07_18_13_59.jpg

co2.jpg

jaap_vanrhijn_1.jpg