Terug naar overzicht

NRP-partner VELUX zet de bewoner centraal in een gezonde leefomgeving

08 juni 2022
NRP-partner VELUX zet de bewoner centraal in een gezonde leefomgeving

Afgelopen jaar trad VELUX toe tot het netwerk van NRP. We spraken directeur Jeroen Proemstra en public affairs manager Marcel Vreeken over de ambitieuze plannen van het van origine Deense bedrijf, dat al 80 jaar meedraait in de sector. 

Ruimtes transformeren met daglicht en frisse lucht  

Het begon allemaal met een ongebruikte en donkere zolder van een schoolgebouw. Deze werd 80 jaar geleden door de oprichter van VELUX getransformeerd tot klaslokaal. Jeroen blikt als huidige directeur terug: “Er was toen grote schaarste aan woningen en andere gebouwen, eigenlijk dezelfde situatie als onze huidige woningmarkt. De context is veranderd maar veel van de thema’s die toen de tijd speelden, spelen nu nog net zo sterk. We proberen elke centimeter in ons drukbevolkte land optimaal te benutten. En daar spelen onze producten een belangrijke rol in.” De core business van VELUX is het transformeren van ruimtes met daglicht en frisse lucht en stelt daarbij de bewoner centraal. De dakramen zorgen voor daglicht en frisse lucht, en deze eerste levensbehoeften zorgen voor een leefbare en comfortabele binnenruimte.  

Aandacht voor de energietransitie, vanuit de bewoner  

Het vinden van een goede balans bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving waarbij de bewoner centraal staat brengt uitdagingen met zich mee. Op Europees niveau willen we de gebouwde omgeving meer energiezuinig, duurzaam en CO2-neutraal maken. Hoe haalbaar is dat? Marcel: “In 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn, maar we zien op dit moment dat het tempo in heel Europa te laag ligt. We zouden zo'n 1000 woningen per dag moeten renoveren om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Daarin wordt nog te weinig aan de bewoner gedacht. Zeker de particuliere woningbezitters hebben meer incentives nodig om aan de slag te gaan. Wij denken dat het goed zou zijn als we ook gaan zoeken naar argumenten om die private woningbezitter en de particuliere woningbezitter te motiveren om ook te gaan renoveren, de zogenaamde Multiple Benefits.  Energiezuinige gebouwen zijn een belangrijke randvoorwaarde waarbij comfort en een gezonde leefomgeving juist een eerste vereiste zijn.” Jeroen vult aan: “Energie, milieu én een gezond binnenklimaat moeten in een juiste balans worden gebracht. Hierover gaan wij graag de dialoog aan met andere partners binnen NRP. Uiteindelijk hebben we allemaal een sterk gemeenschappelijk doel en dat is het versnellen van renovatie.”  

100% CO2-neutraal in 2030  

Bijna 40% van de wereldwijde CO2 uitstoot komt vanuit de gebouwde omgeving. De bouwsector speelt dan ook een grote rol in de duurzame transformatie en VELUX neemt haar verantwoordelijkheid en lanceerde een eigen duurzaamheidsstrategie: de Sustainability Strategie 2030. Een aantal weken geleden rolde de organisatie na 2 jaar voorbereiding het zero-plastic project uit, wat een reductie van ruim 900 ton EPS en plastic oplevert en goed is voor 13% Co2 reductie op de verpakking. Maar de ambities reiken verder. Marcel: “VELUX wil voor haar eigen operaties 100% CO2 neutraal zijn en in 2041 wanneer VELUX 100 jaar bestaat willen wij voor de gehele keten, inclusief de toeleveranciers, 100% CO2-neutraal zijn.  

 01 VELUX LinkedIn 1200x627px MASTER NL

Verantwoordelijkheid nemen voor het verleden  

Naast ambitieuze toekomstplannen, neemt VELUX ook verantwoordelijkheid voor het verleden. Marcel: “VELUX is (voor zover we weten) een van de eerste bedrijven ter wereld - en het eerste bedrijf in de bouwsector - die verantwoordelijkheid neemt voor zowel de CO2-uitstoot in het verleden als de toekomst. We bestaan al 80 jaar en de historisch uitstoot kun je niet uitwissen. Wat wel kan, is verantwoordelijkheid nemen over die 80 jaar.” Daarom is VELUX een 20-jarige samenwerking aangegaan met het Wereld Natuur Fonds waarbij vijf gebieden zijn aangewezen om gezamenlijk aan biodiversiteitsherstel te werken door nieuwe bomen te planten. Jeroen “Op deze manier kunnen wij de historische CO2-uitstoot vastleggen, met behulp van de Science Based Targets Initiatves (SBTi). VELUX spreekt van vastleggen, omdat bomen CO2 “vastleggen” in het hout. De komende jaren worden er namens VELUX bomen geplant.  Op die manier zullen we onze CO2 uitstoot (5,6 miljoen ton) uit het verleden herstellen.” Daarnaast heeft VELUX Nederland het Take Back programma opgericht. Marcel: “Aannemers die bij een renovatie oude dakramen vervangen, kunnen de oude ramen bij ons inleveren. We werken samen met de PI in Alphen aan Den Rijn waar gedetineerden de ramen demonteren en alle afvalstromen sorteren waarbij het hout hergebruikt wordt. NRP-partner Faay neemt het hout dat is ontdaan van onder andere spijkers bij ons af en gebruikt het circulaire hout als onderprofiel in haar Kingsize wanden, hoe duurzaam is dat!” Jeroen: “Bouwen met hout is een sowieso een goed idee. Als je hout voor een duurzame toepassing gebruikt, blijft die CO2 dus ook decennia lang vastgelegd in het hout”. 

Duurzaamheid draait om een integrale benadering  

Marcel: “Er ligt binnen de gebouwde omgeving, renovatie én nieuwbouw een enorme uitdaging om te kijken naar de gehele opgave. We zijn geneigd om focus te hebben op óf energie besparen óf materiaalgebruik. Maar daarbij gaan we voorbij aan het complete verhaal: wat is goed voor de mens? Wat is goed voor milieu en planeet? En wat is goed voor je energiehuishouding? Door de opgave integraal te benaderen, kunnen we een gebouw realiseren of renoveren dat echt duurzaam is, waarbij de mens centraal staat.”  

Meer weten over VELUX? Bekijk dan de website.