Terug naar overzicht

Download: onderbouwing renovatiemanifest

24 maart 2021
Download: onderbouwing renovatiemanifest

De aanstormende renovatiegolf vereist een grootschalige ingreep in het leefmilieu en leefwijze van alle Nederlanders. Het vraagt een maatschappij-brede acceptatie van, en bijdrage tot, een grootschalige ingreep in de woonomgeving van alle Nederlanders. We weten uit bewezen modellen voor verandering dat een dergelijke verandering alleen kan worden gerealiseerd als er een bereidheid tot aanpassing van de status quo leeft, een breedgedragen visie van wat mogelijk is bestaat, en er zicht is op de eerste stappen om het doel te bereiken.

De Dannemiller weergave van de Gleicher formule voor verandering drukt de randvoorwaarden voor verandering uit als:

C = D × V × F > R

C = Verandering; D = Ontevredenheid met de status quo; V = Visie op wat mogelijk is; F: Eerste stappen; R = Weerstand tegen verandering.

Het 10-puntenplan van de renovatiegolf gaat er vanuit dat het bereiken van een energieneutrale bouwomgeving in 2050 alleen slaagt als de weerstand tegen verandering verminderd wordt door financiële drempels te verkleinen of te elimineren.

Om verder inzicht te krijgen in de kansen en obstakels in het renovatieveld heeft NRP in februari 2021 een enquête onder haar partners uitgevoerd. De 59 respondenten vertegenwoordigd de gehele bouwketen, van producenten en toeleveranciers tot banken en beleggers, gebouweigenaren, architecten en ontwikkelaars. De enquête laat zien dat er veel kennis in het veld is, maar dat er behoefte bestaat aan meer samenwerking, eenduidig beleid en subsidiëring en vooral uitwisseling van kennis.

Download de onderbouwing

Download hier de onderbouwing door Nicholas Clarke (TU Delft) in opdracht van NRP. Hierin worden enkele resultaten uit de  onder NRP partners gehouden enquête belicht en worden de 10 punten in het manifest langs De Dannemiller weergave van de Gleicher formule voor verandering gelegd.

Download onderbouwing