Terug naar overzicht

Winnaars Gulden Feniks 2023 bekend

Huis van de gemeente Voorst in Twello, Pillows Hotel Maurits at the Park in Amsterdam en NRE-terrein in Eindhoven winnen dit jaar de NRP Gulden Feniks. Zij wonnen deze prijs met hun voorbeeldstellende project op het gebied van respectievelijk renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. De wildcard ging dit jaar naar het Getijdenpark Eiland van Brienenoord in Rotterdam. De NRP Gulden Feniks is dé nationale prijs voor renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving. Successen en inzichten worden hierbij gedeeld; de Gulden Feniks is een prijs om van te leren. In 2023 werden er 37 projecten ingezonden in de categorieën renovatie, transformatie en gebiedstransformatie.

Lees het juryrapport

Huis van de gemeente Voorst, winnaar categorie renovatie

Dit vernieuwde gemeentehuis is een toonbeeld van duurzaamheid, waarbij optimaal gewerkt is met wat er voorhanden was. De jury is vol lof over de ingrijpende renovatie in plaats van sloop en nieuwbouw, met daarbij de gedurfde keuze om op grote schaal te werken met biobased materiaal. Wat bij de jury het meest blijft hangen, is hoe vanzelfsprekend het gebouw past bij het karakter van het dorp en de regio waar het staat. De indieners zeggen daar zelf over dat ze een aansprekend gebouw ontwierpen “met een uitstraling die past bij de bescheiden, maar zelfbewuste gemeenschap”. Dat is volgens de jury meer dan gelukt, het is “meesterlijk in zijn eenvoud”.

Lees meer over dit project

Pillows Hotel Maurits at the Park, winnaar categorie transformatie

Als onderdeel van de transformatie van het Oosterpark kreeg het voormalig ontleedkundig laboratorium van de Universiteit van Amsterdam een nieuwe bestemming als hotel, dat ook inwoners van de stad verwelkomt. De jury proeft aan alles dat hier sprake is van een bezielde samenwerking tussen ontwerpbureau en opdrachtgever-eigenaar. Ze delen de  ambitie om een plek te maken die recht doet aan de historie, maar ook tegemoetkomt aan de wensen en eisen van modern comfort. De ruimte om op eerder gemaakte keuzes terug te komen wanneer dat bijdroeg aan die gezamenlijke ambitie, getuigt van groot wederzijds vertrouwen. Een samenwerking om van te leren.

Lees meer over dit project

NRE-terrein, winnaar categorie gebiedstransformatie

De voormalige gasfabriek NRE in Eindhoven is ‘bottom-up’ herontwikkeld tot één mixed-use gebied, waar werken, wonen, bezoeken en verblijven samen komen. De sociale cohesie is gegroeid tijdens het ontwikkelproces,  ook na oplevering bestaat er een grote samenhang tussen de mensen op het terrein. De mate van (persoonlijke) betrokkenheid van de verschillende initiatiefnemers en het hebben van een lange adem zijn van groot belang geweest. Een jurylid noemde die inzet “bijna maatschappelijk buurtwerk”. Ze  onderstreept dat juist bij zo’n open proces, de gemeente zowel sturend (op kwaliteit), als faciliterend (voor initiatief) moet zijn. Dat is geen eenvoudige balans, maar bij het NRE-terrein is dat zichtbaar goed gelukt.

Lees meer over dit project

Getijdenpark Brienenoord, winnaar wildcard

Het Eiland van Brienenoord was een onontdekt eilandje in de Nieuwe Maas, dichtbij het centrum van de stad. Met een nieuwe inrichting en twee nieuwe bruggen heeft de gemeente Rotterdam een natuurlijker en toegankelijker openbare ruimte toegevoegd aan Rotterdam. “Echt een project van deze tijd”, dat is hoe de jury het Eiland van Brienenoord typeert. Ze plaatst het project in de groeiende aandacht die er is voor het ruimte geven aan – en werken met de natuur. Er zijn in de loop der jaren veel plannen geweest voor het eiland. Zo zouden er woningen worden gebouwd en zijn er plannen geweest voor een hotel. Uiteindelijk heeft de natuur voorrang gekregen. Het Getijdenpark laat zien tot welke kwaliteit dat kan leiden.

Lees meer over dit project

Een integrale prijs

Inzendingen die voldoen aan de voorwaarden van de prijs worden beoordeeld door een vakkundige jury met verschillende achtergronden. De jury nomineert projecten aan de hand van vijf criteria: duurzaamheid, sublimatie, economische waardecreatie, maatschappelijke waardecreatie en innovatie. Tenslotte wijst de jury maximaal vier winnaars aan: één in elke categorie en eventueel een wildcard. De jury bestaat uit:

  • Voorzitter Geurt van Randeraat (SITE urban development)
  • Bess Blomjous (Studio Bess)
  • Thijs Asselbergs (Thijs Asselbergs architectuurcentrale)
  • Sabine Renders (projectdirecteur Hembrugterrein)
  • Jaap Wiedenhoff (ingenieursbureau ABT)
  • Dirk Baalman (onderzoeker-adviseur)
  • Ninke Happel (Happel Cornelisse Verhoeven)
  • Jack Hock (voormalig directeur Strijp-S)
  • En adviseur van de jury Bruce Verdonschot, die in 2022 de NRP Masterprijs won.
Lees meer over de NRP Gulden Feniks